fbpx
Birch

Varsel om bjørkepollen i lufta – hva ligger til grunn?

Kristian Tangen

Pollenvarsler på nye måter - for å gi nytte

I år har vi i Airmine varslet risiko for bjørkepollen tidligere enn andre pollentjenester.
Vi ønsker ikke å skremme allergikere unødig ved å skape inntrykk av veldig høye pollennivåer, men vi mener det er nyttig for brukerne at pollenvarsler gis slik at de som er allergiske får beskjed i tide. Da kan allergikere lettere tilpasse sin adferd – og på den måten redusere sine plager fra pollenallergi.

Airmines analyser

Våre pollenvarsler tar hensyn til mange datasett som i sum viser hvor det er risiko for forekomst av pollen. Vi er opptatt av å opptre seriøst og forklarer med dette på hvilken måte vi jobber.
Vi har nå varslet risiko for moderate mengder bjørkepollen i utvalgte områder, og det er gode grunner til å anta at dette er riktig:
  • Bjørkepollensesongen har kommet langt i Sentral-Europa og stadig blåser det bjørkepollen fra Tyskland innover Norge og dette rammer typisk ytre Oslofjord-området
  • Rett over grensen, i Gøteborg, varsles det om bjørkepollen
  • Pollensesongen starter vanligvis nede ved kysten og modellen vår reflekterer dette. Med andre ord, når man beveger seg bort fra fjæra så avtar risikoen raskt for å utsettes for pollen.
  • Pollensesongen i Norge har kommet relativt langt og selv om andre aktører som NAAF ikke har funnet bjørkepollen i sine feller, så er det ikke usannsynlig at det vil være bjørkepollen enkelte steder i landet på en varm og tørr dag.

Tre dager etter at vi varslet om risiko for bjørkepollen meldte NAAF på NRK om at pollensjokk er ventet til uken. Dette støtter godt opp under Airmines pollenvarsel. Vi viste lysegrønt risikonivå for pollen – et uttrykk for at det var en liten, men ikke insignifikant, sjanse for at de som bor i kystnære deler av ytre Oslofjord vil bli eksponert for bjørkepollen. Størst er sjansen der det vokser mye bjørk, og dette reflekteres i vårt pollenkart.

EN