fbpx

Valgene vi tar i hverdagen

Kristin Grenan

Ville du tatt andre valg i hverdagen hvis du visste hvor mye pollen og svevestøv det var i luften rundt deg?

Luften rundt oss utendørs er fylt med mange små partikler slik som pollen og svevestøv. Noen av dem ser vi, andre er usynlige – og vi vet ikke alltid hvordan disse påvirker oss. Vi som er allergiske kjenner selvfølgelig pollen godt i pusten når det står på som verst, mens svevestøv er det vanskeligere for de fleste å kjenne på kroppen i det daglige.

Hvor godt kjenner vi egentlig innholdet i uteluften rundt oss? Ville vi tatt andre valg i hverdagen – for oss selv og våre nærmeste – hvis vi visste at det som svevde i luften rundt oss forringet egen helse og livskvalitet?

Pollen til glede og besvær

Det å være i friluft er ikke blitt mindre attraktivt de siste årene, og det gir mange av oss ny energi. Av og til er det dog energikrevende bare å oppholde seg utendørs – for eksempel for oss pollenallergikere.

Barn med pollenallergi må ofte være hjemme fra barnehagen når pollen herjer i lufta og snørra renner, og foreldrene ender med sykefravær fra jobb. Ungdommer på skolen får tilbud om å sitte inne i friminuttet i pollensesong – og taper verdifull sosial utetid med venner. På idrettsbanen i lokalmiljøet møtes barn, ungdom og voksne til yrende aktivitet året rundt – hvordan oppleves aktivitetene her for dem som plages med pollenallergi?

Bedre oversikt hjelper i tilpasning av hverdagen

Pollenspredning utendørs kan vi ikke påvirke, men vi kan prøve å tilpasse oss det som skjer. Hvis vi vet hvordan pollentrykket blir lokalt time-for-time neste døgn – så kan vi bedre planlegge neste barnehagedag (allergisnørr er ikke smittsomt, barna bør kunne være i barnehagen). Skoleelever kan bli med utendørs i perioder med lavt pollentrykk – og kanskje hjelper det barna å ta en ekstra støyt med pollenmedisin før oppmøte på idrettsbanen hvis de vet at det blir høyt pollentrykk akkurat under dagens trening eller kamp.

Med lokale målestasjoner på skolen, i barnehagen eller på idrettsanlegget – med målinger i sanntid og pollenvarsel ett døgn frem i tid – kan unge og voksne få hjelp til å finne ut når det er levelig å være utendørs. Målet er å hjelpe pollenallergikerne til å fungere best mulig i en tungpustet hverdag.

Bålpanner – bare kos?

Jepp, det er koselig. Og røykfylt. Foto: Privat.

Når det gjelder svevestøv lokalt så er dette noe vi faktisk kan påvirke. Med samme værtype og temperatur ble det fyrt opp bålpanner i samme hage hhv før og etter jul. Det viser seg å være temmelig stor forskjell på å fyre opp én bålpanne i et par timer kontra tre bålpanner i 8 timer. Luften blir dårlig uansett, men å holde litt igjen på fyringen har så absolutt sine fordeler for det vi puster inn.

Rakett-eksos i byen

I høyfjellet er det, ikke overraskende, generelt bedre luft enn i bynære strøk. På nyttårsaften var det stor forskjell i svevestøvnivået rundt Ål-hytta på 1000 m.o.h. og i boligstrøket utenfor Oslo 13 m.o.h. Ingen av stedene ble det sendt opp fyrverkeri i umiddelbar nærhet, kun noen stjerneskudd til fjells. I boligstrøket var det tydeligvis litt mer rakett-eksos.

At fyrverkeri faktisk forringer luften vi puster inn er greit å være klar over, og kan være et kjekt argument å ta med seg hvis man vil slippe å cashe ut på masse raketter til nyttårsaften.

Hvordan er egentlig lufta rundt skoler og idrettsanlegg?

Data fra våre offentlige målestasjoner langs hovedveiene viser at det genereres mye svevestøv fra biltrafikken. Vet vi noe tilsvarende om hva som genereres som følge av biltrafikk ved skolens drop-off-soner eller til det lokale idrettsanlegget?

År etter år gjennomføres gå-aksjoner til skoler og barnehager – med mål om å bedre trafikksikkerheten langs veiene og redusere klimapåkjenning fra bilene. Ofte er dette enkeltstående stunts med begrenset effekt på foreldrenes kjøreatferd. Hadde valget om å la bilen stå og la barna gå vært enklere hvis vi visste at vi la igjen dårlig luft i skolegården?

Hva har jeg lært?

Tilbake til det innledende spørsmålet: Ville du tatt andre valg i hverdagen hvis du hadde visst hvor mye pollen og svevestøv det var i luften akkurat rundt deg?

For meg blir svaret ja. Selv er jeg solid pollenallergisk og har stor nytte av å vite hvordan pollentrykket er både nå og neste dag lokalt der jeg bor. Da kan jeg planlegge utetiden min best mulig – og lukke vinduene på hjemmekontoret når trykket er som verst.

Airminer-sensor på nedre Høvik
Her står den, min nye følgesvenn Airminer-sensoren. Foto: Privat.


I forhold til svevestøv så har jeg fått meg en skikkelig vekker ved å følge med på målinger fra påfunn og aktiviteter i egen hage, men også ved å se hvilken luft som havner utenfor hos meg fra omgivelsene. Når jeg vet at svevestøv er direkte helseskadelig blir jeg stadig mer bevisst på hvordan jeg selv påvirker omgivelsene – og på hvilke omgivelser jeg bør holde meg unna når det  meldes om dårlig luft.

Hvis jeg klarer å følge med på måleren min og ta de rette valgene når det trengs, så satser jeg på å ivareta god helse og livskvalitet for meg og mine i mange år fremover!

EN