Pollensesongen for or går mot slutten

Kristian Tangen

Orepollen snart over for i år

Airmine har nylig lansert kart som viser beregnede pollennivåer for neste dag. Som kartene viser, går sesongen for pollen fra or nå mot slutten, mens i mange områder av Norge er det fremdeles mye pollen fra bjørk og særlig salix (selje, vier).

Du kan se kartene her: Pollen – Airmine

Pollenvarsel or 20. mai 2022
Pollenvarsel for or 20. mai 2022

Bjørk og salix på vei opp i fjellet i Sør-Norge

I Sør-Norge vil man i dagene framover se pollenivåene for salix (selje, vier)  og bjørk krype oppover i landskapet ettersom sesongen langs kysten går mot slutten, mens den er i ferd med å begynne i høyfjellet. På kysten av Nordland og Troms vil vi få noe pollen fra bjørk og salix, mens det lengre inn i landet og i Finnmark vil være svært lave nivåer.

Salix 20. mai 2022
Pollenvarsel for salix for 20. mai 2022

Hvordan lager vi varslene?

Til grunn for kartene ligger satelittmålinger for å klassifisere vegetasjon, værmeldingen for i morgen, høyde over havet; samt en del annen erfaringsdata.

EN