Pollensesongen 2023 er i gang!

Kristian Tangen

Selv om trærne i Norge normalt ikke begynner å slippe pollen før i midten av februar, kan man allerede nå bli rammet av pollenallergi

En relativt mild vinter sørover i Europa har ført til at oretrærne i Storbritannia og Tyskland er i full gang med å produsere pollen. Når det blåser fra sør, kan pollen fra disse trærne komme inn over Norge.

Silam - simulering av pollen fra alnus 15 januar 2023
Pollen fra or i Tyskland blåser nordover (kilde: Silam-modellen, Finsk Meteorologisk Institutt).

Sør-øst Norge mest utsatt

Pollen fra Tyskland og Benelux-landene, vil typisk ramme tidligere Østfold og Viken-området, men kan ifølge simuleringene fra Finsk Metrologisk Institutt, fly helt opp til Røros-traktene. Pollen fra Storbritannia vil i større grad påvirke Vestlandet (Stavanger og Bergen) og Sørlandet.

Vår måler i Drøbak måler nå orepollen

Airmines pollenmålere bekrefter at det er pollen fra or i lufta, riktignok i små mengder. Bildet viser bilde av det modellen for bildegjenkjenning kategoriserer som et pollenkorn fra or. Bildet ble tatt 10. januar kl 10 av vår måler i Drøbak.

Figur 2: Pollenkorn fra or, tatt i Drøbak 10. januar 2023
EN