Signage-skjerm med pollentabell

Pollenallergi koster – gevinster med bedre tilrettelegging

Kristin Grenan

Nesten 1 av 4 er allergiske mot pollen

Vi er midt i høysesongen for pollenallergi i Sør-Norge, og vi er mange som nyser og klør i øynene. Mange blir også ganske slappe og trøtte av pollenallergi. I overkant av 20% av alle nordmenn er plaget av pollenallergi, og så mange som opp til 30% av barn og unge (1).

Pollenallergi gir sykefravær - som koster penger

Pollenallergi er selvsagt plagsomt for dem som er rammet, og i tillegg utgjør dette en betydelig kostnad for samfunnet og for bedrifter. 

Helsedirektoratet har beregnet at pollenallergi i Norge koster samfunnet rundt 10 milliarder NOK årlig (2). En betydelig del av kostnaden er knyttet til sykefravær og nedsatt arbeidsevne på grunn av pollenplager. En svensk studie har beregnet at kostnaden av nedsatt arbeidskapasitet og sykefravær er 6700 svenske kroner per pollenallergiker (tall fra 2016) (3).

Det finnes ikke eksakte tall på hva pollenallergi koster samfunnet i tapt arbeidskraft, men det er ikke tvil om at det er store summer – i tillegg til ubehaget som allergikerne har.

Eksempler fra kommuner i Norge

Vi har regnet på årlige kostnader for sykefravær som skyldes pollenallergi for ansatte i utvalgte norske kommuner  – og det er betydelige summer.

Kostnad knyttet til pollenallergi - utvalgte kommuner
Ansatte i utvalgte kommuner

Hvordan har vi kommet fram til disse tallene?

Vi vet at opp mot en fjerdedel av befolkningen er allergiske mot pollen. Det er grunn til å anta at omlag 6% av arbeidstakerne har fravær pga pollenallergi (4), vi har regnet tre dagers fravær for disse arbeidstakerne i snitt (5). Hver sykefraværsdag koster 3400 kr, dette er kostnader i form at tapt produksjon og innleie av vikarer (6).
Signage-skjerm med pollenkart
Signage-skjerm med pollentabell

Penger å spare på bedre tilrettelegging med pollenvarsler på nye måter

Airmine har et pilotprosjekt med utvalgte norske kommuner, hvor vi tilbyr pollenvarsling og risikokart for pollen med høy geografisk oppløsning.

Gjennom innbyggermedvirkning i dette prosjektet har vi avdekket unison oppslutning rundt tilgjengeliggjøring av pollenvarsler for alle. I tillegg er mange pollenallergikere svært takknemlige for at pollenplager vies oppmerksomhet og forståelse. Tilrettelegging på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig vil kunne bidra til økt livskvalitet for pollenallergikeren, og det øker muligheten for tilpasning av arbeidsdagen slik at den kan gjennomføres så normalt som mulig.  

Målet med å levere pollenvarsler på nye måter er å la

  • den enkelte få ‘hjelp til selvhjelp’ lokalt i hverdagen (app med lokale pollenvarsler)
  • arbeidsgiver enkelt kunne tilrettelegge for sine arbeidstakere slik at disse best mulig kan utføre sine oppgaver – inne og ute – gjennom pollensesongen (lokale risikokart for pollen som HMS-informasjon på digitale infoskjermer)
  • kommunen tilrettelegge for god helse og livskvalitet blant innbyggerne ved å tilby nære og lokale pollenvarsler til alle (lokale pollenvarsler på kommunens hjemmesider samt på digitale infoskjermer på skoler, helsestasjoner, offentlige bygg, barnehager osv)

Resultatet av innbyggerdialog og brukermedvirkning i våre pilotkommuner viser et klart behov for mer presis og lokal varsling av pollenrisiko som lett tilgjengelig for alle. Ved å se på estimatene over for kostnader tilknyttet sykefravær relatert til antall ansatte – bør det være enkelt å regne hjem nytten av bedre tilrettelegging for pollenallergikere.

Hva kan du gjøre som pollenallergiker?

Vår samarbeidspartner LHL Astma og Allergi har gode tips og råd til deg med pollenallergi. Vi i Airmine tilbyr pollenvarsling i vår app “Airmine Pollen” og har også risikokart for pollen for enkel integrasjon på digitale flater.

Prøv vår nye Airmine Pollen-app - få varsling rett i lomma

Last ned Airmine Pollen-appen her: iPhone, Android

EN