fbpx
Pollengraf

Pollen er et lokalt fenomen

Kristian Tangen

Pollenmålingene til Airmine viser at man trenger pollenvarsler som reflekterer lokale forhold.

Airmine har fått støtte av Norsk Romsenter til å gjennomføre pollenmålinger i 2023. Hensikten er å finne ut hva som påvirker pollennivåene, og hvordan kartlegging med satellitt kan gi oss bedre pollenmodeller. Som et ledd i dette prosjektet plasserte Airmine to pollenmålere i Drøbak og flyttet i midten av forsøksperioden den ene av disse målerne til Moss. Resultatene fra eksperimentet vises i grafen nedenfor.

Stor variasjon fra både vær og plassering

I uke 16 var det godt og varmt og noen av bjørketrærne i nærheten av målerne “poppet” og begge målerene, som da var i Drøbak, målte svært høye nivåer. Rett etterpå kom snøværet og vasket ut pollenet fra luften. Mens det snødde, flyttet vi den ene måleren til Moss. Da det ble bedre vær, måles det vesentlig høyere pollennivåer i Moss enn det som ble målt i Drøbak.

Pollengraf

Lokale forhold betyr mye

Som vi har skrevet tidligere, er det overraskende hvor mye pollennivåene varierer fra time til time, dvs. når trær popper. Dette er i seg selv en grunn til å anta at pollennivået ikke er homogent over store geografiske områder.
Dette illustreres veldig godt av målingene etter at vi har flyttet målerne. Vi ser da at det er stor forskjell mellom dem; målerne i Moss måler vesentlig høyere nivåer enn den i Drøbak, og de “svinger” ikke likt; det er liten korrelasjon mellom målingene fra de to sensorene. Det er bare 30 kilometer mellom de to målerne i Moss og Drøbak, og de var begge plassert i samme type landskap, nær kysten i ytre Oslofjord.
Det blir ofte antatt at en pollenmåler kan dekke et område på 100 km i diameter. Målingene våre indikerer imidlertid at dette neppe er en god forenkling; det er stor variasjon mellom to målere som ikke står så langt fra hverandre og har ellers ganske like forhold. Tvert i mot; målingene tyder på at for at man skal få varsler som gir et godt bilde av pollensituasjonen bør man ta hensyn lokale forhold slik som lokal vegetasjon og lokalt klima.
EN