man allergic to grass pollen

Når er det mest pollen i lufta?

Kristian Tangen

Hvor mye pollen det er i lufta varierer fra dag til dag, og fra time til time. Men når er det mest pollen? Airmines målinger indikerer at det i gjennomsnitt er mest gresspollen klokka ti om morgenen.

Airmine har tidligere skrevet om at pollen kan variere svært mye fra time til time og at man kan få svært høye pollennivåer når et tre i nærheten «popper». Men finnes det noen mønstre, er det noen timer av dagen hvor det ofte er spesielt mye pollen?

Mest gresspollen på morgenen

For gress ser det i hvert fall ut til å være et slikt mønster. I grafen nedenfor ser vi hvor mye gresspollen det er i lufta for hver time i døgnet. Målingen er gjort over en måned, i Drøbak. 

gresspollen graf
Målinger av gresspollen, Drøbak, 15. mai -12 juni 2023.

Som det framgår av grafen, har det i gjennomsnitt vært mest pollen i lufta klokka ti på morgenen og det er stor forskjell fra time til time. Pollennivåene er på sitt laveste klokka tre om morgenen, nivået er da bare 4% av hva det er når nivåene er på sitt høyeste klokka ti.

EN