Hvordan skiller vi mellom svevestøv og pollen?

Kristian Tangen

Airmine tar mikroskopbilder av partiklene i lufta. Da er det mulig å skille mellom svevestøv og pollen.

Airmine har små mobile pollenmålere som tar mikroskopbilder av partikler i lufta. Disse bildene sendes til et program for bildegjenkjenning i skya, og klassifiseres i henhold til hvilke type partikler det er, for eksempel svevestøv, plastbiter, soppsporer eller ulike pollentyper. I tillegg gjennomføres det manuelle stikkprøver for å se om det kan være noe feil med algoritmen for bildegjenkjenning.

Pollenkorn skiller seg ut

Som det framgår av bildet under, skiller pollen seg veldig klart fra andre typer partikler: de er normalt vesentlig større enn svevestøv, rundere i formen og har en distinkt farge. Det er derfor liten sjanse for at programmet, eller Airmines ansatte, vil mistolke svevestøv som pollen.
pollenmaaler
Mikroskopbilde fra Airmines pollenmåler. Den største partikkelen øverst på midten av bildet er pollen, de andre partiklene er ulike typer svevestøv og muggsporer.

Vanskelig å skille or og hassel

Det er imidlertid en viss risiko for at pollen fra hassel mistolkes som or, og omvendt, ettersom pollenkornene fra disse to artene ser ganske like ut. En stor andel av dem som er allergiske for den ene pollentypen er også allergiske for den andre, vi mener derfor at vårt pollenvarsel gir et fornuftig bilde av pollenrisiko for allergikere.
Airmines pollenmålere
EN