fbpx

Webinar 8/9 juni – hvordan bli en litt smartere kommune?

Marianne Amble

Meld deg på onsdag 8. juni eller torsdag 9. juni

Webinaret er gratis
Starter 1030 og varer i 30 minutter

I dette webinaret får du høre fire historier om hvordan kommuner har blitt litt smartere og spart penger ved å ta i bruk ny norsk teknologi. 

Den smarte og vennlige innbyggerappen: Kobla AS forteller om hvordan de hjelper kommuner med å få flere folk – men færre biler. 
Smart trafikktelling: Disruptive Engineering AS har en unik sensorteknologi som hjelper Moss å telle kjøretøy nøyaktig og kostnadseffektivt. 
Åpen og kostnadseffektiv IoT plattform for kommuner: Aiot AS bygger en plattform hvor kommuner kan smale inn og få oversikt over alle sine sensordata og andre relevante datakilder, og med dette skape smart-data.
Lokale pollenvarsler Airmine AS engasjerer innbyggerne og presentert på nye måter gir det økt interesse for kommunens digitale flater.

Hva og hvem får du oppleve?

Fokuset i webinaret vil for alle fire bedriftene være å presentere reelle problemer for kommuner og vise løsninger som fungerer.

Her kan du lære hvordan du kan integrere løsningene i din kommune. 

Spørsmål som blir stilt underveis i webinaret vil vi svare på i slutten av sendingen. Vi setter stor pris på store og små spørsmål eller feedback.

Kobla AS har den smarte innbyggerappen som hjelper innbyggerne med å ta bærekraftige valg i hverdagen. Den bruker gamification og nudging til å dulte folk til å ta mer miljøvennlige reisevalg i hverdagen, og den kan utvides med moduler som grønn reiseplanlegger, grønn turistguide og smart avviksrapportering.

Disruptive Engineering leverer detaljert transportdata til Moss som muliggjør datadrevne beslutninger innen transport, miljø og byplanlegging.

Aiot bygger en plattform hvor man kan hente inn alle type sensordata og andre datakilder i et komplett økosystem for å visualisere og generere smarte data.  Ved bruk av innovativ teknologi søker vi å kunne gi kommuner bedre oversikt over og innsikt i sine datapunkter, riktigere beslutningsgrunnlag, målhåndtering, beredskapsstøtte og datadrevet bærekraft. Vi er i gang med ulike piloter, men ønsker å få med flere kommuner slik at vi sammen kan bygge den optimale løsningen for fremtiden.

Airmine leverer pollenvarsler for nærområdene presentert på en ny måte. Med bruk av satellittdata, vegetasjonskartlegging, maskinlæring og ulike referansedata modellerer vi lokale pollenvarsler, som enkelt kan integreres på kommunens digitale flater. Kommunen skaper interesse hos innbyggerne og innbyggerne får nyttig hjelp i hverdagen. Vi er i gang med et utviklingsprosjekt med flere kommuner og vi vil gjerne ha med flere!

Meld deg på onsdag 8. juni eller torsdag 9. juni

Webinaret er gratis
Starter 1030 og varer i 30 minutter

For at flest mulig skal kunne bli med på webinaret har vi valgt å ha webinaret på to ulike dager. Meld deg på den dagen som passer best.
EN