fbpx

Airmine søker pilotkunder til vår nye pollenmåler

Marianne Amble

Endelig! Etter at korona skapte masse trøbbel for oss, kan Airmine snart begynne å sende ut pollenmålere til pilotkunder. 

Airmine har de tre siste årene brukt masse krefter på å lage en pollenmåler for Hvermansen. Omsider er den her, og i februar begynner vi å sende ut den første batchen med målere til pilotkunder. Vi gleder oss veldig; dette er et stort steg videre for oss! Du kan bestille en måler her.

Hvordan virker måleren?

airminer-måleren montert på vegg hos pilotkunde.

Pollenmåleren til Airmine, airminer 3.0, bruker en partikkelsensor for å telle hvor mange partikler det er i lufta der du plasserer måleren. Dette bruker den til å beregne hvor mye svevestøv det er i lufta. Måleren plasseres utendørs.

Det finnes andre målere som beregner svevestøv, og noen av dem er (nesten) like billige som Airmines måler. Men vi har utviklet en maskinlæringsalgoritme (kunstig intelligens) som beregner hvor mange av partiklene som måles som er pollenkorn. Airminer 3.0 kan derfor fortelle deg hvor mye pollen det er i lufta der du bor, time for time. Og vi er de første i verden som gjør dette!

Prognoser

Vi har også utviklet maskinlæringsalgoritmer som blant annet bruker værvarsler til å lage prognoser for hvor mye pollen og svevestøv det vil være i luften i morgen, time for time, sånn at du bedre kan planlegge dagen din (kanskje vente med den joggeturen til etter at det verste svevestøvet/pollenet har lagt seg?).

Siden vi bruker maskinlæring, vil målingene og prognosene bli bedre jo lengre tidsserier med målinger du har. Eller som en av våre partnere uttrykte det: «Jo lengre den står, desto bedre blir den!» Så selv om det veldig lite pollen i lufta nå om vinteren er det en fordel om måleren installeres i februar. Da vil maskinlæringsalgoritmene trene på data fra din måler (i stedet for data fra andre målere) når pollensesongen starter i mars/april, og derfor vil du få mer presise prognoser.

Pollennivå beregnet av Airmine, Drøbak april 2021. Den svarte heltrukne linjen viser estimert pollenprognose. Den røde stiplete linjer viser estimerte pollennivåer. De blå søylene er nedbør og den grønne stiplete linjen viser temperatur.

Mye gress? Mye bjørk? Vi bruker satelittdata for å kartlegge vegetasjon

Målingene av partikler kan ikke direkte fortelle oss hva slags pollen (hvilket allergen) som er i lufta. Vi bruker satellittmålinger fra Sentinel-2 og en egen maskinlæringsalgoritme for å klassifisere vegetasjonen det er der hvor måleren er installert. På denne måten kan vi finne ut om det er bjørkeskog i nærheten, områder med gress, eller om det er mye veier (som gir mer svevestøv). Les mer om planteklassifiseringen.

Så selv om du ikke vil kunne måle om hvorvidt et enkelt pollenkorn kommer fra bjørk eller hassel, gir vi deg en veldig god pekepinn for hvilken allergen pollentype som til en hver tid dominerer.

Interessert i smarthusløsninger?

Som vi viser i figuren under, vil vi gjerne integrere måleren vår med smarthusløsninger og vi har jobbet en del med integrasjon mot for Alexa og Samsungs Smartthings hub, men vi er ikke helt i mål ennå. Hvis noen av pilotkundene kunne hjelpe oss med dette vil vi være svært takknemlige!

Vil du bli pilotkunde?

Hvis du har lyst til å lære mer, eller bli en pilotkunde, så kan du lese mer om hva du får, priser – og bestille en måler.

English