Airmine lanserer pollenkart for Buenos Aires/Montevideo

Kristian Tangen

Nytt kart gir pollenvarsler til nærmere 30 millioner mennesker

Vi har lansert pollenkart for Buenos Aires/Montevideo! Kartene er basert på vegetasjonskartlegging fra satellittdata og maskinlæring og viser pollenrisiko for de viktigste pollentypene i området.

Appen vår er populær i Sør-Amerika

I september la vi til storbyer i Argentina og Uruguay i Airmine Pollen-appen, og dette har vært veldig populært! Vi har vi hatt en voldsom vekst i brukere i disse to landene, særlig i de to hovedstedene.

Hvorfor Argentina og Uruguay?

Argentina og Uruguay er interessante for Airmine av flere grunner:
  • Motsatt pollensesong av Europa og nordlige halvkule, noe som gir oss et helårsprodukt
  • Uruguay er et knutepunkt for farmasøytisk industri i Sør-Amerika
  • Det finnes ingen gode pollen-apper for området
  • Kostnaden knyttet til digital markedsføring er relativt lav
I tillegg er det mulig å nå store brukergrupper innenfor et relativt lite geografisk område. Airmines pollenkart for Buenos Aires/Montevideo dekker et område som er ca. 30.000 km2, tilsvarende under en tiendedel av Norges areal. Innenfor kartområdet bor det omtrent 30 millioner mennesker, altså seks ganger så mange som i Norge.
Pollenrisiko for området rundt Buenos Aires og Montevideo, her for gresspollen 13. des 2023. Se kartet her.

Store byer som “prøveballong”

Utvikling av pollenkart krever en del innsats og driftskostnaden er avhengig av arealet som dekkes. Utrullingen i Buenos Aires/Montevideo reflekterer Airmines ”agile” tilnærming til utrulling i nye områder: Første steg er å lansere pollenvarsler for noen storbyer, deretter utvikler vi kart for områder hvor vi får mange brukere.
Dette vil dere se mer av utover våren, følg med!
EN