Tilby dine lesere unikt og nyttig innhold

Pollenvarsler på dine nettsider

  • Pollenvarsler for Norge, Australia, Sør-Afrika, Argentina & Uruguay.
  • Vis som interaktive kart eller tabell
  • Enkelt å integrere på dine nettsider!
  • GRATIS pollenvarsel som tabell

Fyll ut for GRATIS pollenvarsel

Hvorfor pollenvarsler?

En fjerdedel av befolkningen har pollenallergi. I sesongen påvirkes både energinivå og arbeidsevne.

Med gode pollenvarsler kan hverdagen planlegges bedre.

Pollen risk levels Australia

Lokale varsler og pollenkart

  • Varsler for i dag og i morgen
  • 4×4 km oppløsning
  • Prognosene er basert på vegetasjonskartlegging med satellittdata, værdata, topografi og lokale målinger

Enkelt å sette opp

  • Integrer med iframe eller lignende i ditt publiseringssystem.
  • Få tilpassede web-elementer, vi kan tilpasse løsningen til ditt behov
  • Bruk vårt interaktive kart eller vis pollenvarselet i en tabell.
"Eksisterende tjenester varsler på regionnivå, fylke eller landsdel. Med den nye tjenesten håper vi på varsling helt ned på bydelsnivå, avhengig av lokal vegetasjon."
Pål Godard
Programleder for Smart Gjøvik
NO