Norge

Kondis.no om pollenrisiko for løpere

Våren er ei tøff tid for pollenallergikere, og løpere slipper på ingen måte unna. Kanskje kan plagene bli mindre om en holder seg borte fra de stedene med mest pollen? Kondis skriver om ulike løpetraséer og hvordan disse er eksponert for pollen fra allergen vegetasjon lokalt. https://www.kondis.no/hvilke-etapper-boer-pollenallergikere-velge-i-holmenkollstafe[…]=IwAR1z3tgEJEZ7CSOrvaLR-LGx09s1AZXsxQUVYleZBCr4Uu-eZ5gk5bhuzOM

Kondis.no om pollenrisiko for løpere Les mer

Pollengraf

Pollen er et lokalt fenomen

Pollenmålingene til Airmine viser at man trenger pollenvarsler som reflekterer lokale forhold. Airmine har fått støtte av Norsk Romsenter til å gjennomføre pollenmålinger i 2023. Hensikten er å finne ut hva som påvirker pollennivåene, og hvordan kartlegging med satellitt kan gi oss bedre pollenmodeller. Som et ledd i dette prosjektet plasserte Airmine to pollenmålere i

Pollen er et lokalt fenomen Les mer

Birch tree

Trær som «popper» bestemmer om du blir utsatt for mye pollen

Når trær i nærheten frigir pollen blir det store variasjoner i pollennivåer. Airmine har siden høsten 2022 målt pollen på flere steder i Norge. Vi gjør målingene med automatiske pollenfeller som fotograferer partiklene i lufta i et mikroskop. Bildene sendes deretter til et bildegjenkjenningsprogram i skyen som klassifiserer pollenkorn i henhold til art. I tillegg

Trær som «popper» bestemmer om du blir utsatt for mye pollen Les mer

NO