Pollenrisiko for

Pretoria, Cape Town, Johannesburg og Durban

Vil du ha pollenvarsel på dine nettsider?

Airmines modeller for Afrika er under kalibrering. Risikonivåene i tabellen er foreløpige og bør brukes med varsomhet.
NO