Gi innbyggerne en ny interaktiv tjeneste

Lokale pollenvarsler for kommuner

Nå kan innbyggerne selv bidra til bedre helse og livskvalitet for pollenallergikere i kommunen. Vi kaller det sosial bærekraft i praksis!

  • Innbyggerne får lokale pollenvarsler på kommunens digitale kommunikasjonsplattform, og i appen Airmine Pollen
  • I appen kan brukerne logge sin pollenallergi daglig og bidra til forbedring av pollenvarslene både for seg selv og andre
Airmine Pollen app - municipality map

Hvem hjelper vi?

Om lag en fjerdedel av befolkningen har pollenallergi. I sesongen kan både energinivå og arbeidsevne bli påvirket.

Med pollenvarsler som fokuserer på å hjelpe pollenallergikere lokalt kan hverdagen for dem med plager planlegges bedre.

Nytteverdi for kommunen

Innbyggerengasjement som bidrar til å bedre egen og andres hverdag gjennom pollensesongen.

Lokalt tilpasset informasjon med daglige oppdateringer som engasjerer innbyggerne og som er lett tilgjengelig for alle. 

Enkelt å ta i bruk

Integrer med iframe eller lignende i ditt publiseringssystem.

Med en enkel integrasjon er tjenesten i gang på kommunens plattform!

Hva er lokale pollenvarsler?

  • Pollenrisikokart med visning helt ned på gatenivå
  • Hyperlokale, interaktive kart 
  • Visning på kommunens digitale kommunikasjonskanaler og i appen Airmine Pollen
  • Varsler for i dag og i morgen
  • Prognosene er basert på vegetasjonskartlegging med satellittdata, værdata, topografi og lokale måledata
  • Brukernes logging i appen Airmine Pollen brukes til å kvalitetssikre og kalibrere pollenvarslene 
  • Tilgjengelig for Norge, Sverige, Finland og Storbritannia. Flere land kommer.

Ta kontakt for en uforpliktende demo

NO