Pollenrisiko for

Birmingham, Cardiff, Glasgow, London, Manchester, Newcastle, Southampton

Vil du ha pollenvarsler på dine nettsider?

Airmines modeller for Storbritannia er under kalibrering. Risikonivåene i tabellen er foreløpige og bør brukes med varsomhet.
NO