Pollenrisiko for

Melbourne, Brisbane, Canberra and Sydney

Vil du ha pollenvarsler på dine nettsider?

Airmines modeller for Australia er under kalibrering. Risikonivåene i tabellen er foreløpige og bør brukes med varsomhet.
NO