fbpx

Featured

Featured posts

Kjetil Berg

Kjetil Berg kommer inn på eiersiden i Airmine

Kjetil Berg, daglig leder i Farma Norge, investerer i Airmines pågående emisjon under Folkeinvest I tillegg til å kjøpe en stor aksjepost, vil Kjetil bistå Airmine i å bygge opp en effektiv salgsorganisasjon. Kjetil fortsetter som daglig leder i Farma Norge, og arbeidet med Airmine vil skje parallelt med at han fortsatt ivaretar sine oppgaver

Kjetil Berg kommer inn på eiersiden i Airmine Read More »

Airmine lanserer pollenkart for Buenos Aires/Montevideo

Nytt kart gir pollenvarsler til nærmere 30 millioner mennesker Vi har lansert pollenkart for Buenos Aires/Montevideo! Kartene er basert på vegetasjonskartlegging fra satellittdata og maskinlæring og viser pollenrisiko for de viktigste pollentypene i området. Appen vår er populær i Sør-Amerika I september la vi til storbyer i Argentina og Uruguay i Airmine Pollen-appen, og dette

Airmine lanserer pollenkart for Buenos Aires/Montevideo Read More »

Proffene investerer i Airmine

Airmine er gjennom første runde med å skaffe investorer gjennom Folkeinvest! Seksten investorer har forpliktet seg til å investere til sammen 2,4 millioner kroner. Investeringene er fra 1.500 kroner til 750.000 kroner, i gjennomsnitt 150.000 kroner. Syv av investorene er profesjonelle og har investert i mange selskaper. Alle i ledergruppa i Airmine investerer betydelige beløp,

Proffene investerer i Airmine Read More »

Pollenapp

Smarte byer tar pollenallergikere på alvor!

Pollen er lokalt og allergikere opplever plager fra allergen vegetasjon i nærområdet. Smarte byer tester nå ut pollenvarsler på nye måter og tilbyr lokale pollenvarsler som ny innbyggertjeneste. Akkurat som værmeldingen gir prognoser for været lokalt, får pollenallergikere det samme: pollenvarsel for nabolaget. Store kostnader å spare Over 20% av den vestlige befolkningen har pollenallergier,

Smarte byer tar pollenallergikere på alvor! Read More »

Pollengraf

Pollen er et lokalt fenomen

Pollenmålingene til Airmine viser at man trenger pollenvarsler som reflekterer lokale forhold. Airmine har fått støtte av Norsk Romsenter til å gjennomføre pollenmålinger i 2023. Hensikten er å finne ut hva som påvirker pollennivåene, og hvordan kartlegging med satellitt kan gi oss bedre pollenmodeller. Som et ledd i dette prosjektet plasserte Airmine to pollenmålere i

Pollen er et lokalt fenomen Read More »

Hvordan skiller vi mellom svevestøv og pollen?

Airmine tar mikroskopbilder av partiklene i lufta. Da er det mulig å skille mellom svevestøv og pollen. Airmine har små mobile pollenmålere som tar mikroskopbilder av partikler i lufta. Disse bildene sendes til et program for bildegjenkjenning i skya, og klassifiseres i henhold til hvilke type partikler det er, for eksempel svevestøv, plastbiter, soppsporer eller

Hvordan skiller vi mellom svevestøv og pollen? Read More »

Birch tree

Trær som «popper» bestemmer om du blir utsatt for mye pollen

Når trær i nærheten frigir pollen blir det store variasjoner i pollennivåer. Airmine har siden høsten 2022 målt pollen på flere steder i Norge. Vi gjør målingene med automatiske pollenfeller som fotograferer partiklene i lufta i et mikroskop. Bildene sendes deretter til et bildegjenkjenningsprogram i skyen som klassifiserer pollenkorn i henhold til art. I tillegg

Trær som «popper» bestemmer om du blir utsatt for mye pollen Read More »

EN