fbpx
spot_img

Airmine

Vår visjon er å hjelpe folk som er plaget av dårlig luftkvalitet og pollen. Vi lager sensorer og tjenester som gir kundene våre presis og nyttig informasjon om svevestøv og pollen. Airmine ble startet i 2018. Vi har god kompetanse på miljøteknologi og modellering – og utrolig lyst til å lage bra produkter som hjelper kundene våre i deres daglige liv.

Hvem er vi?

De fleste av oss har teknisk bakgrunn, og flere av oss har lang erfaring fra oppstartsbedrifter. Møt Airmine-teamet.

Takk

Takk til ESA (European Space Agency) og Innovasjon Norge for god hjelp og støtte. Vi er spesielt stolte av å bruke ESAs satellittdata i våre tjenester. Tjenestene våre bruker også data fra meteorologisk institutt i Norge og luftkvalitetsdata fra openAQ.org

Airmine

Airmine’s mission is to help people affected by poor air quality and pollen. We deliver sensors and services to give our customers accurate and useful pollen and air quality information. Airmine was founded in 2018. We have strong competencies in environmental technologies and modeling – and a burning passion for creating great products that help our users in their everyday life.

Who are we?

Most of us have a technical background – and several have long experience from start-ups. Meet the Airmine-team.

Acknowledgments

Thank you to ESA (European Space Agency) and Innovation Norway for support. We are particularly proud to use ESA’s satellite data in our services. Our services are also based on weather data from MET Norway and air quality data from openAQ.org.