April 20, 2023

Hvordan skiller vi mellom svevestøv og pollen?

Airmine tar mikroskopbilder av partiklene i lufta. Da er det mulig å skille mellom svevestøv og pollen. Airmine har små mobile pollenmålere som tar mikroskopbilder av partikler i lufta. Disse bildene sendes til et program for bildegjenkjenning i skya, og klassifiseres i henhold til hvilke type partikler det er, for eksempel svevestøv, plastbiter, soppsporer eller […]

Hvordan skiller vi mellom svevestøv og pollen? Read More »

EN