Pollensesongen for or går mot slutten

Sesongen for or nærmer seg slutten for i år, men i mange områder er det fortsatt mye pollen fra bjørk og salix.